Požehnané Veľkonočné sviatky!

Veľkonočné sviatky sú pre nás kresťanov najdôležitejšie dni celého roka. Sú to sviatky plné veľkých tajomstiev a príbehov vo svetle ktorých môžeme nanovo vidieť a premýšľať o našich vlastných životných situáciách.

Prvý príbeh sa odohráva na Veľký Piatok. V tento deň vidíme nášho Pána na kríži vo chvíľach veľkej samoty a opustenosti. „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil!“ Zvykli sme sa počas sviatkov stretávať v našich rodinách, prichádzali k nám naši blízki, ktorých sme nevideli aj dlhší čas. Boli sme spolu. Tento rok to bude iné. Ľudia, ktorí sú nám drahí a s ktorými sme zvykli byť počas sviatkov zostanú ďaleko. Budú nám chýbať. Možno zažijeme samotu a opustenosť. Kristus to zažil oveľa skôr a oveľa intenzívnejšie na kríži, aby nám mohol byť blízko vo chvíľach našej osobnej opustenosti. On je s nami vždy.

Druhý príbeh nás na Bielu Sobotu prenesie do dávnej minulosti a do vzdialeného Egypta. Izraelský národ tu trpí v otroctve a neslobode. Ich život je plný obmedzení a zákazov. Nielenže musia ťažko pracovať, ale aj svoj osobný život musia podriadiť tvrdým predpisom egyptských úradov. Na viac ani netušia kedy to konečne všetko skončí. Čítali sme tento príbeh rok čo rok, ale asi sme celkom nechápali čo to znamená túžiť po slobode. V poslednom roku toto slovo pre nás nabralo iný – oveľa osobnejší význam. Chceme späť náš život so všetkým na čo sme si zvykli. Skutočnú slobodu nám môže dať len Boh. Pandémia nám vzala veľa z našich životov, zlo a hriech nám berú oveľa viac. Prosme Boha, aby tento svet a nás vyslobodil z tejto choroby, ale aj o to aby nás oslobodil od každého hriechu. Len v Bohu môžeme byť skutočne slobodní.

Centrom Veľkej Noci je príbeh nedeľného rána a prázdneho hrobu. Na svete je veľa hrobov, ktoré sú symbolmi sklamaní a konca všetkých veľkých nádejí. Naopak, Kristov prázdny hrob, je začiatkom každej nádeje. Ukazuje nám ďalšiu perspektívu nášho života. Smrť nie je koniec, naopak je novým začiatkom. Z tejto perspektívy máme vidieť nielen našu budúcnosť vo večnosti, ale táto perspektíva dáva úplne nový význam aj všetkým udalostiam nášho terajšieho života, áno aj týmto naším smutným a zvláštnym časom.

Prajem požehnané Veľkonočné sviatky!

// Peter Gazda