Púť detí v Obišovciach 2017

V sobotu 13. mája mariánske pútnické miesto privítalo prvú Arcidiecéznu púť detí. Program sa začal v Ličartovciach, odkiaľ sa deti vydali na púť a tak na niekoľkých stanovištiach spoznávali Fatimský príbeh.
Každý pútnik dostal „balík pútnika“ ktorého súčasťou bol aj ruženec. Ktorého jednotlivé desiatky sa pomodlili či už počas putovania alebo v úvode svätej omše spoločne s otcom biskupom Marekom Forgáčom, ktorý neskôr sa vo svojom príhovore zameral na Fatimu. Deň, kedy si svet pripomenul jej výročie a poukázal aj na to, aby sme boli otvorení na rozhovor s Bohom ale aj medzi sebou navzájom.

Hoci počasie neprialo predsa prišlo množstvo detí, zaregistrovaných bolo vyše tisíc detí, mnohí prišli aj so svojimi rodičmi či už autobusom, autom, vlakom alebo pešo.
Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Púť detí v Obišovciach