Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 2016

ohto roku pripadol sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi na 26. mája 2016. Na tento sviatok bývajú zvykom procesie. Inak tomu nebolo ani v našej farnosti.

Tradícia procesií sprevádza tento cirkevný sviatok, ľudovo nazývaný Božie Telo, odpradávna.

Tajomstvo Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb a víno, veriaci v procesii na čele s kňazom symbolicky oznamujú svetu nosením monštrancie s kúskom premeneného chleba ulicami dedín a miest.

Postupne sa zastavujeme pri štyroch oltároch, symbolizujúcich štyri svetové strany. „Oltáriky“ vytvoria veriaci zo zelene, kvetov a domácich devocionálií pred svojimi domami.

Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi