Výročie posvätenia Lateránskej baziliky

Lateránsky palác dostal cisár Konštantín ako dar od svojej manželky Fausty a on sám ho daroval pápežovi Milthiadesovi. V ňom sa slávil prvý koncil proti donatistom. Budova sa stala rezidenciou rímskeho biskupa, pápeža. Lateránsky palác po pretvorení na kresťanskú baziliku bol posvätený okolo roku 324. Pôvodný titul baziliky bol Kristus Spasiteľ, ktorému pápež Sergius III. roku 904 pridal ešte dva tituly: svätého Jána Krstiteľa a svätého Jána evanjelistu. Pápeži postupne baziliku opravovali a pápež Inocent X. ju prestaval na barokovú stavbu okolo roku 1650. V pôvodnom štýle ostala iba apsida baziliky.

Pápež Klement XII. (1730 – 1740) ju vyzdobil nápisom: „Posvätná Lateránska bazilika, matka a hlava mesta a kostolov na celom zemskom okruhu.“ Výročie baziliky sa preto slávi v celej Cirkvi ako katedrály rímskeho pápeža asi od 8. storočia. Hoc nie je presne známy deň vysviacky, v rímskom kalendári od 11. storočia je deň 9. november ako deň posviacky Lateránskej baziliky.

Homília svätého Augustína:

Zišli sme sa na slávnosť posviacky tohto domu modlitby. Toto je teda dom našich modlitieb a my sami sme Boží dom. Ako Boží dom sa v tomto živote budujeme a na jeho konci ho posvätíme. Výstavba, budovanie, to je námaha, posviacka je plesanie.

Čo sa dialo tu, keď rástol tento chrám, to sa deje teraz, keď sa schádzajú veriaci v Krista. Keď uveria, to akoby v horských lesoch stínali stromy a lámali kameň; keď sa dávajú poúčať vo viere, krstiť a viesť, akoby ich opracúvali, kresali a vyrovnávali ruky remeselníkov a umelcov.

Ale Pánov dom vytvoria, až keď ich spojí láska. Sem by nik nevstúpil, keby tieto brvná a kamene nesúviseli v presnom poriadku jedno s druhým, keby sa pokojamilovne nespájali, keby sa, vzájomne súvisiac, istým spôsobom nemilovali. Veď aj ty len vtedy spokojne vojdeš do budovy, keď vidíš, že kamene a brvná dobre súvisia, a keď sa nebojíš, že sa zrútia.

Pretože Kristus Pán chce prísť k nám a bývať v nás, povedal ako staviteľ: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali.“ Prikázanie vám dávam, to akoby povedal: Boli ste starí, netvorili ste môj dom, ležali ste bezmocne vo vlastných rozvalinách. Milujte sa navzájom, ak sa chcete dostať zo starých ruín.

– Prevzaté z Nábožné výlevy, SSV 2010, str. 889-891-