Výročie posviacky kostola v Teriakovciach

9. októbra sme slávili III. výročie posviacky nášho chrámu Božieho Milosrdenstva. Ako kazateľ prijal pozvanie  vdp. Pavol Dráb, kanonik – prepošt a profesor na Teologickej fakulte v Košiciach.

V rámci homílie rozvinul niekoľko pekných myšlienok z príbehu o mýtnikovi Zachejovi, keď ho Ježiš oslovuje: ,,Poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome! Aj pre nás to môže byť výzva, aby sme zostúpili dolu, teda pod kríž a uvažovali o tom ,  ako prežívame svoju osobnú  vieru, svoj vzťah k Bohu, k blížnym . Zachej – lakomec  a chamtivec  sa mení pri stretnutí s Ježišom, prežíva vnútorné obrátenie – premenu srdca, z čoho sa Ježiš teší, keď vyslovuje : Dnes prišla spása do tohto domu!  Môže nás to povzbudiť k tomu, aby sme sa otvorili pôsobeniu Ducha Svätého a dovolili tak Bohu vstúpiť do nášho srdca. Musíme to urobiť v slobode a radosti.

Prof. Pavol Dráb vyjadril  radosť i obdiv nad krásou nášho chrámu a pozval nás prirovnaním: krásny chrám – krásna duša k tomu, aby sme rozvíjali v sebe túžbu mať aj krásnu, čistú  dušu, aby sme rozvíjali a prehlbovali svoj duchovný život.

Tešíme sa , že  do slávenia sv. omše sa aktívne zapojili aj veriaci pri nesení obetných darov a pri tejto príležitosti chceme povzbudiť aj ostatných, aby to nechápali ako ,,ukazovanie sa“ ale ako službu pre spoločenstvo , ktoré vytvárame v danej chvíli na danom mieste na slávu Boha.

Vďaka patrí aj naším deťom a mládeži, ktorí spevom prispeli k peknému a  dôstojnému priebehu tejto slávnosti.

// Pastoračná rada v Teriakovciach