Hrádok 2018 – fotografie

V našej farnosti je už niekoľkoročná tradícia, že jeden týždeň v auguste putujeme do najstaršieho kostola v Prešove – na Hrádok. Pri príležitosti odpustovej slávnosti k sv. Štefanovi Uhorskému.

A tak tomu nebolo ani tento rok. Každý deň sme sa spoločne stretávali už o 17.15 hod., kedy sme našu duchovnú obnovu začali modlitbou sv. ruženca. A ako je už zvykom jednotlivé dni mali službu naše filiálky.

PONDELOK
fotografie

Naša duchovná obnova sa niesla v téme biblických postáv. V pondelok to bol Noe – Boží muž a medzi nás prišiel dp. Ľubomír Vaňo z farnosti Kokošovce. Po svätej omši sme sa mali možnosť zúčastniť moderovanej adorácie Taizé.
17:15 – Sv. ruženec – veriaci z filiálky Ruská Nová Ves
18:00 – Svätá omša – dp. ľubomír Vaňo, farár v Kokošovciach
Moderovaná adorácia so spevmi Taizé

Pondelok

UTOROK
fotografie

V utorok p. farár z Ličartoviec dp. Ladislav Radvanský sa zameral na praotca viery – Abraháma. Po svätej omši nasledovalo požehnanie áut. V tento deň sa zapojila do služby Haniska.

17:15 – Sv. ruženec – veriaci z filiálky Haniska
18:00 – Svätá omša – dp. Ladislav Radvanský, farár v Ličartovciach
Spoločné požehnanie áut

Utorok

STREDA
fotografie

V stredu na samotnú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie medzi nás prišiel dp. Farár Peter Čigáš z Fričoviec, ktorý vo svojom príhovore poukázal na Máriu Nanebovzatú.
V tento deň sme na konci požehnával byliny a kvety a do svätej omše sa službou zapojili Šváby.

17:15 – Sv. ruženec – veriaci z filiálky Šváby
18:00 – Svätá omša – dp. Peter Čigáš, farár vo Fričovciach
Požehnanie bylín a kvetov

Streda

ŠTVRTOK
fotografie

Kazateľom v deň slávnosti sv. Štefana bol dp. Branislav Polča, rodák zo Solivara, ktorý pôsobí ako kaplán v Bardejove a jeho témou príhovoru bol vodca Božieho ľudu – Mojžiš.
Po svätej omši sme sa mali možnosť zúčastniť biblickej akadémie Horiaci krík. A do služby sa tentokrát zapojili veriaci z Teriakoviec.

17:15 – Sv. ruženec – veriacii z filiálky Teriakovce
18:00 – Svätá omša – dp. Branislav Polča, farár v Bardejove
Horiaci krík – biblická akadémia

Štvrtok

PIATOK
fotografie

V piatok sme vo večerných hodinách na cintoríne pamätali aj na našich zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti.
Svätú omšu celebroval dp. Marek Veľas, farár z Červenice a jeho témou príhovoru bol Dávid – muž pokánia. Do služby pri svätej omši sa zapojili ceriaci zo Soľnej Bane.

17:15 – Sv. ruženec – veriaci z filiálky Soľná Baňa
18:00 – Svätá omša – dp. Marek Veľas, farár v Červenici
Krížová cesta na cintorín a modlitba za zosnulých

Piatok
Piatok

SOBOTA
fotografie

V sobotu sme začali program o 18tej hodine Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a pokračovali slávnostnými vešperami. O 19tej bola na programe akadémia o Anke Kolesárovej, ktorú pripravili deti spoločne s rodičmi. A tak sme programom pokračovali až do začiatku modlitby svätého ruženca, ktorý sa predmodlievali veriaci z Opálu. O 20:30 sme pokračovali slávnostnou svätou omšou, kde hlavným celebrantom a kazateľom bol dp. Michal Pavlík, pôsobiaci v KE – Furča, ktorý nám v závere sv. omše udelil novokňazské požehnanie.

Korunka Božieho milosrdenstva
Vešpery
Akadémia o Anke Kolesárovej
Sv. ruženec – veriaci z filiálky Opál
Vigílna svätá omša s novokňazským požehnaním – dp. Michal Pavlík, kaplán v Košiciach – Furča
Začiatok celonočnej Eucharistickej adorácie

Sobota

NEDEĽA
fotografie

Slávnostné ukončenie a vyvrcholenie odpustovej slávnosti svätého Štefana Uhorského bola nedeľňajšia odpustová svätá omša, ktorú celebroval o. arcibiskup Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

8:00 – Ukončenie celonočnej adorácie
8:30 – Sv. omša v kostole – dp. Peter Gazda, farár-dekan
Sv. ruženec
10:30 – Slávnostná odpustová svätá omša – Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita

Nedeľa