Hrádok 2020 – fotografie

V našej farnosti je už niekoľkoročná tradícia, že jeden týždeň v auguste putujeme do najstaršieho kostola v Prešove – na Hrádok. Pri príležitosti odpustovej slávnosti k sv. Štefanovi Uhorskému.

Hrádok

Každý deň sme sa spoločne stretávali už o 17.15 hod., kedy sme našu duchovnú obnovu začali modlitbou sv. ruženca. A ako je už zvykom jednotlivé dni mali službu naše filiálky.

Pondelok

Pozrieť fotografie
17.15 – Radostný ruženec (Teriakovce)
18.00 – Sv. omša: Kráľ Saul „prvý vyvolený kráľ“ / dp. Dominik Adamčík, novokňaz, Stropkov

Hrádok 2020

Utorok

Pozrieť fotografie
17.15 – Bolestný ruženec (Haniska)
18.00 – Sv. omša: Kráľ Dávid „statočný kráľ“/ dp. Karol Saksa, novokňaz, Belá nad Cirochou

Hrádok 2020

Streda

Pozrieť fotografie
17.15 – Slávnostný ruženec (Šváby)
18.00 – Sv. omša: Kráľ Šalamún „múdry kráľ“ / dp. Pavol Fedorko, kaplán Prešov – Solivar

Hrádok 2020

Štvrtok

Pozrieť fotografie
17.15 – Ruženec svetla (Farský kostol)
18.00 – Sv.omša: Kráľ Joziáš „zbožný kráľ“ / dp. Peter Gazda, farár Prešov – Solivar

Hrádok 2020

Piatok

Pozrieť fotografie
17.15 – Bolestný ruženec (Ruská Nová Ves)
18.00 – Sv. omša: Panna Mária kráľovná / dp. Jozef Eliaš, kaplán Prešov – Solivar

Hrádok 2020

Sobota

Pozrieť fotografie
18.00 – Vešpery
18.15 – Slávnostný ruženec (Soľná Baňa)
19.00 – Sv. omša: Panna Mária Nanebovzatá / Mons. Jozef Šechný, kanonik
20.30 – Začiatok celonočnej adorácie
21.00 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu

Hrádok 2020

Nedeľa

Pozrieť fotografie
8.00 – Ukončenie adorácie
8.30 – Sv. omša / dp. Peter Gazda, farár Prešov – Solivar
9.30 – Slávnostný ruženec
10.30 – Slávnostná sv. omša / dp. Imrich Degro, TF Košice

Hrádok 2020