Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Keď v 6. stor. Narodenie Pána dostalo v Ríme oktávu, ôsmy deň (1. január) sa postupne stával mariánskym sviatkom. Staršie vydanie Antifonára z 8. stor. má na 1. januára titul: Natale S. Mariae. Liturgia oslavovala Božie materstvo Panny Márie.

Túto spomienku svätej Bohorodičky Panny Márie byzantský a sýrsky obrad slávili 26. decembra. Kopti ju slávili 16. januára. Neskôr vplyvom galikanskej liturgie oktáva (ôsmy deň) dostáva ráz sviatku Obrezania Pána, čo ostalo aj v tridentskom misáli. V obnovenej liturgii od r. 1969 sa slávi Božie materstvo Panny Márie tak ako voľakedy, 1. januára.