Odpustová slávnosť v Obišovciach 2018

Prvý októbrový víkend sa v Obišovciach konala celodiecézna púť k milostivému obrazu Panny Márie. Hlavnou témou dvojdňového programu bola túžba poďakovať sa za dar blahoslavenej Anny Kolesárovej. Zblízka i ďaleka prišlo okolo 14 000 ľudí na toto požehnané miesto, na „putnok“, aby tu našli pokoj duše a posilnenie viery, lebo dúfame, že v tomto spoločenstve viery, uprostred ľudí, ktorí oslavujú Ježiša Krista a jeho presvätú Matku, nájdeme úľavu na naše problémy, najmä na tie duchovné.

Vyvrcholením tejto púte bola nedeľná svätá omša, ktorú celebroval J. Em. kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Počas svätej omše o. kardinál požehnal aj základný kameň chystaného pútnického domu bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach, ktorý bude slúžiť pre všetkých, ktorí budú potrebovať nejako vypnúť, ktorí si budú chcieť vykonať duchovnú obnovu. 

V závere svätej omše všetkým prítomným, ale aj tým, ktorí boli s nami spojení prostredníctvom katolíckych médií TV Lux či rádia Lumen, udelil kardinál Tomko apoštolské požehnanie od Svätého Otca pápeža Františka.

Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Odpustová slávnosť v Obišovciach 2018