Celodiecézna púť v Obišovciach 2019

Celodiecézna púť v sanktuáriu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach sa uskutočnila v sobotu a nedeľu 5. a 6. októbra. V sobotu síce počasie veľmi neprialo, ale pre tých ktorí sa rozhodli prísť na otváraciu svätú omšu s košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom bol pripravený duchovný program až do neskorej noci.

Nedeľnej slávnosti predchádzala modlitba slávnostného ruženca. Eucharistickú slávnosť dopoludnia viedol Mons. Waclav Depo, arcibiskup metropolita Czenstochowa z Poľska. „Múdrosť srdca nás učí, že všetku nádej je potrebné skladať jedine v Bohu” , pripomenul vo svojom príhovore poľský arcibiskup.
„Aj keď neraz Boh mlčí, vnútorným sluchom môžeme počuť jeho hlas. Treba preto veriť Božím prisľúbeniam.”

Pozerajúc na Pannu Máriu, učme sa hlboko dôverovať Bohu, zjavenému v Kristovi, ktorému ona dala telo a krv, ľudskú prirodzenosť. Učme sa kráčať cestou za Kristom so živou vierou. Zložme v Ňom svoju dôveru a nádej, počúvajme a milujme ho celým naším jestvovaním.”, povedal Mons. Waclav Depo.

Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Celodiecézna púť v Obišovciach 2019