Sv. Rodina

Úcta k Svätej rodine v súkromných pobožnostiach sa prejavovala už v 17. stor. Pápež Lev XIII. roku 1892 encyklikou predložil kresťanským rodinám vzor Svätej rodiny a povzbudil ich k väčšej úcte k nej. Roku 1893 zostavil formulár omše na počesť  Svätej rodiny, ktorú mohli sláviť v tretiu nedeľu po Zjavení Pána tie diecézy a rehote, ktoré si to žiadali.

Benedikt XV. tento sviatok určil pre celú Cirkev v r. 1921 a slávil sa v nedeľu v oktáve Zjavenia Pána. Od r. 1971 sa slávi v nedeľu v oktáve Narodenia Pána. Keď padne sviatok Narodenie Pána na nedeľu, sviatok Svätej rodiny sa slávi 30. decembra.