Celoprešovská sv. omša – január 2015

Farský kostol Najsvätejšej Trojice v piatok 9. januára bol miestom, kde sa stretla mládež z celého Prešova. Práve na tomto mieste bola slúžená o 18-tej hodine celoprešovská mládežnícka sv. omša, ktorú celebrovali viacerí kňazi prešovských farností.

Počas homílie sa k nám prihovoril dp. kaplán Ján Kocurko, pôsobiaci v Trebišove, na tému ČISTOTA – PRAMEŇ RADOSTI.

Tento krásny večer poznačený radosťou a nadšením našich mladých sme ukončili vo farskej sále, kde boli pripravené stoly s občerstvením.

Pozrite si fotografie.

Celoprešovská sv. omša