Sviatok Božieho milosrdenstva v Teriakovciach 2012

Od 12. do 15. apríla sa v Teriakovciach konala duchovná obnova v novo požehnanom kostole Božieho milosrdenstva. Program sa začal o 16.30 adoráciou pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou, po nej nasledovala prednáška a slávnostná sv. omša. Obnovou nás sprevádzal páter Peter z rehole Pallotínov.

Fotografie si môžete pozrieť kliknutím na odkaz, alebo na obrázok.

Štvrtok

Štvrtok

Piatok

Piatok

Vyvrcholením duchovnej obnovy bola nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva. Keď o 10.00 hodine sme sa zišli v kostole na Korunku Božieho milosrdenstva a požehnanie so sviatosťou oltárnou. Po nej nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú za hojnej účasti veriacich celebroval prof. Jozef Leščinský.

Nedeľa

Nedeľa