Dominikánske 800. jubileum predstavuje páter Konštanc Miroslav Adam OP

Rím 7. novembra (RV) Dominikánska rodina na celom svete dnes, na Sviatok všetkých dominikánskych svätých, začala sláviť jubilejný rok pri príležitosti 800 rokov od pápežského schválenia rehole. Rád bratov kazateľov (Ordo Praedicatorum – OP) potvrdil Honórius III. bulou v roku 1216. Jubilejný rok dominikánov a osobitne podujatia, ktoré sa v rámci neho konajú na pôde Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme (Angelicum), ktorá patrí rehli dominikánov, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas priblížil páter Konštanc Miroslav Adam OP, rektor univerzity.

Medzi viacerými akademickými konferenciami páter Konštanc Adam vyzdvihol podujatie venované osobnosti významného biblistu, pátra Marie-Joseph Lagrangea (1855-1938). Francúzsky dominikán je zakladateľom dominikánskej biblickej školy École biblique v Jeruzaleme a autorom metódy textovej kritiky. Začatý bol proces jeho blahorečenia.

V Bazilike sv. Sabíny na rímskom Aventíne, pri ktorej sídli generálne vedenie rehole, sa dnes o 18.30 koná otváracia slávnosť jubilejného roka, ktorú vedie brat Bruno Cadoré, 86. nástupca zakladateľa rehole sv. Dominika Guzmána. Podobné slávenia v tento deň zorganizovali členovia a členky dominikánskej rodiny po celom svete. Slovenská provincia dominikánov otvorila Jubileum pri svätej omši v Kostole sv. Dominika vo Zvolene.

Samotné 800. výročie potvrdenia Rádu bratov kazateľov pripadne na 22. decembra 2016. Jubilejný rok s bohatým programom duchovných, kultúrnych a akademických podujatí na miestach pôsobenia dominikánov v rozličných krajinách sveta trvá od 7. novembra 2015 do 21. januára 2017, kedy sa uzavrie slávnosťou v Lateránskej bazilike v Ríme. Svätý Otec František udelil prostredníctvom Apoštolskej penitenciárie plnomocné odpustky všetkým, čo sa na podujatiach Jubilejného roka nábožne zúčastňujú.

ROZHOVOR je možné nájsť ::TU::

Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) www.tkkbs.sk