Kríž Svetových dní mládeže v našej farnosti 2014

Legendárny kríž, kríž sv. Jána Pavla II., kríž ktorý mnohí z nás videli len z diaľky na svetových dňoch mládeže, teraz bol medzi nami aj v našej farnosti. 17. novembra sme ho po ôsmej hodine rannej privítali v našom farskom kostole a potom sme sa spoločne vybrali na krížovú cestu na Hrádok, kde bola možnosť  si tento kríž uctiť. Jeho ďalšou zastávkou bola farnosť Krista Kráľa na Sekčove.

Pozrite si fotografie.

Kríž Svetových dní mládeže