Novokňaz Tomáš Kormaník v našej farnosti 2010

Dňa 20. júna 2010 o 10.00 hod. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach prijalo z rúk otca arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča 10 diakonov košickej arcidiecézy kňazské svätenie. Jedným z nich bol aj dp. Tomáš Kormaník z farnosti PO-Nižná Šebastová.

Práve novokňaz Tomáš v piatok večer v našom filialnom kostole na S. Bani, kde prebieha duchovná obnova pri príležitosti sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa – patróna kostola, celebroval sv. omšu. Z tejto udalosti, pri ktorej nám udelil aj novokňazské požehnanie si môžete pozrieť aj niekoľko fotografií.

Novokňaz Tomáš Kormaník v kostole na S. Bani

Novokňaz
Novokňaz