Odpustová slávnosť v Ruskej Novej Vsi 2017 – Sedembolestná Panna Mária

15. september – deň kedy si obzvlášť spomíname na našu národnú Patrónku – Sedembolestnú Pannu Máriu. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“. Samozrejme „sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávanými nečakanými, bolestnými udalosťami.

Na tento sviatok a na Turíce každoročne tisíce pútnikov putujú do našej najväčšej národnej svätyni, do baziliky minor v Šaštíne.

S hlbokou vierou a úctou k Sedembolestne Panny Márie, patrónke Slovenska, ktorej je zasvätený kostol aj v našej farnosti a to v Ruskej Novej Vsi, sme spoločne putovali v tento deň práve tam. Chrám sa naplnil do posledného miesta veriacimi, ktorí prišli z blízka i ďaleka. A tak sme mohli spoločne s otvoreným srdcom v duši chváliť Boha za trpiacu Nebeskú matku, ktorej čistú a nepoškvrnenú dušu prenikol meč siedmych bolestí.

Ako to už býva duchovní otcovia našej farnosti na takéto slávnosti pozývajú hostí, kazateľov. A inak tomu nebolo ani tentokrát. Mnohí sa mohli s ním stretnúť, mnohí ho poznajú a mnohí si na neho spomenú. Medzi nás prišiel a na odpustovej slávnosti sa k nám prihovoril dp. Juraj Jurica, ktorý pred niekoľkými rokmi pôsobil aj v našej farnosti.

Počas celej slávnosti nás doprevádzal miestny spevácky zbor Nova Anima.

Mnohí putujú, aby si nielen uctili našu Patrónku, ale aj vyprosili pomoc v bolestiach a utrpení každodenného života a inak tomu nebolo ani tento rok, v tento deň.

Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Odpustová slávnosť