Výročie posviacky kostola v Ruskej N. Vsi 2014

Posviacka Božieho chrámu je vždy významnou udalosťou a jej každoročné pripomínanie vnímame ako sviatok. A tak sme sa pri príležitosti druhého výročia kostola zasväteného Sedembolestnej Panny Márie stretli v Ruskej Novej Vsi. Slávnostnú sv. omšu celebroval  a vo svojej homílii sa k nám prihovoril dekan z farnosti Košice – Mons. ThLic. František Šandor.

Pozrite si fotografie.

Výročie posviacky kostola