Zodpovednosť po birmovke!

Milí birmovanci,
zverili ste svoj život Bohu v plnej oddanosti aj dospelosti. Všemohúcemu ste otvorili dvere svojho srdca v sile Ducha Svätého sviatosťou birmovania. Inými slovami prišli ste k Bohu prostredníctvom iniciačných sviatostí: krstu, Eucharistie a birmovania. Je na Vás, ukázať to, čo je zodpovednosť vo viere. Pri prijatí sviatostí birmovania On prišiel k Vám a každý svojou odpoveďou ho prijal v plnej zodpovednosti, keď otec biskup Ťa birmovným menom oslovil  Martin, Peter, Pavol, Tomáš, Terézia, Rita, Alžbeta, Barbora, Veronika…. prijmi dar Ducha Svätého…. Pokoj s Tebou!

Pamätaj si, ktorý deň sa to stalo. Môžeš si vždy povedať: „Ty si môj žijúci Pán, chcem byť vždy s Tebou. V Teba vždy verím.“ Ak tak budeš prežívať vieru, budeš skutočným kresťanom, ktorý vždy vie, kde má stáť a čo treba konať v chvíľach radostných i ťažkých. Možno, že si ani neuvedomuješ veľkú možnosť poslania. Si novou osobnosťou v duchovnej zodpovednosti pred Bohom. Buď osobnosťou vo viere. Svätý Ján, apoštol vysvetľuje v úvode svojho evanjelia: „Prišiel do svojho, ale vlastní ho neprijali. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, ktorí veria v Jeho meno, ktorí sa zrodili z Boha.“ (Jn 1, 11-13)

Ak chceme porozumieť to, že ste sa priblížili k Bohu nielen biblicky, ale aj sviatosťou birmovania, dostali ste výsadu, ale aj zodpovednosť. Zostaňte v zodpovednosti Božích synov a dcér na ceste časnosti. Nech Vám Pán pomáha kráčať do kráľovstva spravodlivosti, lásky a pokoja.

// Mons. Jozef Šechný, kanonik