Hrádok 2016 – fotografie

V našej farnosti je už niekoľkoročná tradícia, že jeden týždeň v auguste putujeme  do najstaršieho kostola v Prešove – na Hrádok. Pri príležitosti odpustovej slávnosti k sv. Štefanovi Uhorskému.

A tak tomu bolo aj tento rok. Mottom tohtoročnej púte bolo:  „Svätý Štefan, apoštolský kráľ, žijúci v poslaní milosrdenstva.“

Duchovnú obnovu pred samotným nedeľňajším vyvrcholením sme začali už v pondelok – 15. augusta – na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, kedy sa kostolík zaplnil až do posledného miesta.

Každý deň sa sme sa spoločne stretávali už o 17.30 hod., kedy sme našu duchovnú obnovu začali modlitbou sv. ruženca. A ako je už zvykom jednotlivé dni mali službu naše filiálky. Program pokračoval slávnostnou svätou omšou. Kazateľnicu nám tento rok pomohli oživiť nielen naši rodáci ale aj kňazi z iných farností.

PONDELOK
fotografie
17:30 – Slávnostný sv. ruženec – veriaci z filiálky Šváby
18:00 – Svätá omša – dp. Branislav Polča; požehnanie bylín a kvetov

Pondelok

UTOROK
fotografie
17:30 – Bolestný sv. ruženec – veriaci z filiálky Haniska
18:00 – Svätá omša – dp. Peter Leško

Utorok

STREDA
fotografie
17:30 – Radostný sv. ruženec – veriaci z filiálky Ruská Nová Ves
18:00 – Svätá omša – dp. Dionýz Takács

Streda

ŠTVRTOK
fotografie
17:30 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu – veriaci z filiálky Teriakovce
18:00 – Svätá omša – dp. Ľuboš Juraško; požehnanie áut na parkovisku

Štvrtok

PIATOK
fotografie
17:30 – Bolestný sv. ruženec – veriaci z filiálky Soľná Baňa
18:00 – Svätá omša – dp. Martin Rečlo

Piatok

SOBOTA
fotografie
Vigílna svätá omša s novokňazským požehnaním – dp. Michal Bodnár
Začiatok celonočnej Eucharistickej adorácie

Sobota

NEDEĽA
fotografie
10:30 Slávnostná odpustová svätá omša – Prof. Mons. Jozef Jarab, PhD., rektor Katolíckej univerzity
Po svätej omši Eucharistický sprievod do farského kostola

Nedeľa