Obišovce 2017

Celodiecézna púť k milostivému obrazu v sanktuáriu Ružencovej Panny Márie sa konala v Obišovciach 30. septembra – 1. októbra 2017.

Na nedeľnej slávnostnej svätej omši, pri ktorej bolo zasvätenie arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober v homílii pútnikom pripomenul, že „vy ste svetlo našej arcidiecézy.”

Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Obišovce