Misijná púť detí do Levoče 2013

Dňa 11. mája 2013 sme sa spolu s deťmi z našej farnosti a pod vedením dp. kaplána Pavla Fedorku vybrali na misijnú púť do Levoče, ktorá bola ako poďakovanie koledníkom za ich účasť na Dobrej novine.

Dobrá nálada, nádherné počasie, veľa detských vysmiatych tvári, a pocit, že sme spoločenstvo Božej rodiny. Ale hlavne prítomnosť našej Nebeskej Matky. Tak asi takáto atmosféra bola na Levočskej hore.

Vycestovali sme o 8. hodine ráno, aby sme stihli program, ktorý bol pre deti pripravený. Cestu na horu sme si spríjemňovali kreslením kriedami na chodník. Deti kreslili a písali odkazy pre všetkých ostatných pútnikov, tiež čítali odkazy a mená tých, ktorí boli už hore. Vzácny tieň  sme využili na oddych spojený s katechézou, ktorá bola venovaná sv. Cyrilovi a Metodovi: „Za pokladom viery“. Plnili sa rôzne úlohy a mohli sa aj veľa veci dozvedieť.

Absolvovali sme aj rôzne stanovištia, ktoré boli nachystané. Medzi nimi nechýbalo zastavenie, ktoré využil asi každý – a to napísať pozdrav sv. otcovi Františkovi. Na mariánskej hore sme sa pridali k programu, niektorí si oddýchli a tešili sa na popoludňajšiu sv. omšu, ktorá bola vyvrcholením celej púte. Spolu s prítomnými kňazmi slávnostnú sv. omšu celebroval spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. Vo svojom príhovore poukázal na to, aké je dôležité pre každého jedného z nás nielen prijímať, ale aj dávať.

Účasť na púti bola pre deti ale aj dospelých ohromným zážitkom. Deti sa povzbudili v prežívaní viery – prežívať ju aj navonok a to aj s mnohými rovesníkmi z inej farnosti, diecézy. A takáto príležitosť je dobrá aj na to, aby sa upevnil vzťah detí k pútnym miestam na Slovensku.

Fotografie

Misijná púť detí