Mons. Ján Dobránsky

Mons. Ján Dobránsky
* 9.5.1869 Veľký Šariš
+ 20.2.1950 Prešov-Solivar

Každým rokom si v našej farnosti pripomíname určité výročia jubilejné, oslavné, ale aj spomienkové. Stojí za pripomenutie si kňaza, ktorý pôsobil v solivarskej farnosti požehnaný dlhý čas a tohto roku uplynie 70 rokov od jeho odchodu do večnosti – Mons. Ján Dobránsky.

Mons. Ján Dobránsky sa narodil 9. mája 1869 vo Veľkom Šariši ako jedno z trinástich detí otcovi Jurajovi Dobránskemu a matke Anne Dobránskej rod. Szabóovej. Otec bol horlivým rozširovateľom modlitby posvätného ruženca a zakladateľom ružencových bratstiev na Šariši vo vtedajšej Košickej diecéze. Mons. Ján Dobránsky absolvoval gymnaziálne štúdiá v Prešove. V Košiciach vyštudoval teológiu, kde bol vysvätený 30. júna 1894 za kňaza. Jeho kaplánske účinkovanie začalo v roku 1894 vo farnosti Drienov, neskôr pôsobil vo farnosti Terňa a tak sa opäť vrátil do Drienova. V roku 1899 bol preložený na dva mesiace do farnosti Michalovce, tak pokračoval ako administrátor vo farnosti Široké, kde pôsobil až do roku 1915. Odtiaľ bol preložený za administrátora farnosti Prešov – Solivar. V roku 1916 bol menovaný za farára, neskôr vicedekana a v roku 1931 sa stal dekanom. Od roku 1926 sa stal členom komisie správcovstva fondu vyslúžilých kňazov. V roku 1933 mu bol udelený titul – pápežský komorník. Mons. Ján Dobránsky spravoval solivarskú farnosť v rokoch 1915-1950. Boli to rušné udalosti, ktoré mali vplyv pre spoločnosť. Pretože cítil nespokojnosť s dianím v novom štáte rozhodol sa vstúpiť do politiky. Stal sa členom maďarskej Krajinskej kresťansko-socialistickej strany, ktorá sa usilovala o aplikáciu katolíckeho sociálneho učenia v praxi a presadzovala autonómiu Slovenska, no jej skutočným konečným cieľom bolo obnovenie Uhorska. Keď sa v roku 1923 zriadila nemecká a slovenská sekcia tejto strany, stal sa vedúcim činiteľom slovenskej sekcie. Za maďarských kresťanských socialistov sa stal členom župného zastupiteľstva a v rokoch 1929-1935 sa stal poslancom v Národnom zhromaždení v Prahe, v parlamente rečnil šarišským dialektom.

Po zjednotení Krajinskej kresťansko-socialistickej strany s Maďarskou národnou stranou do Zjednotenej maďarskej strany sa v roku 1936 stal jej podpredsedom.

Presadzoval ideu východoslovenského národa a šarištinu ako spisovnú reč.

Počas jeho vedenia v solivarskej farnosti bol v roku 1936 založený Spolok katolíckej mládeže. Členovia spolku sa povinne spovedali jedenkrát mesačne vo františkánskom kostole v Prešove. Schôdze spolku sa začínali a končili modlitbou. Nacvičovali sa divadelné hry, ktoré sa potom hrali v slávnostné dni. Recitovali sa básne, založil sa spevokol. Počas jeho pôsobenia vo farnosti vzniklo ružencové bratstvo, kde privádzal veriacich k spoločnej modlitbe svätého ruženca.

Najstaršia pamätníčka a veriaca solivarskej farnosti pani Irena Hajduková, rodená Malinovská (101-ročná) spomína na Mons. Jána Dobránskeho s úctou. Oslovovali sme ho v celej solivarskej farnosti pán komorník. Bol veľmi múdry a vzdelaný, mal rád mládež, spoločenstvo veriacich, bol veľmi výrečný a pracovitý kňaz. Počas jeho pôsobenia sa opravoval interiér farského kostola Najsvätejšej Trojice v Solivare, kde obrazové maľby previedol prešovský maliar Mikuláš Jordán. Tesne pred smrťou Mons. Jána Dobránskeho prebehli v roku 1949 niektoré opravy Kostola sv. Štefana, uhorského kráľa na Hrádku.

Mons. Ján Dobránsky zomrel 20. februára 1950 v Solivare. Pochovaný je pri Kostole sv. Štefana, uhorského kráľa na Hrádku.

Spomeňme si na nášho duchovného otca vo svojich modlitbách i pri svätých omšiach, nech je mu odmenou byť pripočítaný v zbore vyvolených v nebeskom kráľovstve.

Poznámka: Rozšírený článok o živote Mons. Jána Dobránskeho vyjde v časopise Hrádok vo veľkonočnom vydaní.

// Tomáš Kolárik