Mons. Ján Dobránsky – spomienka

Každým rokom si v našej farnosti pripomíname určité výročia jubilejné, oslavné, ale aj spomienkové. Stojí za pripomenutie si kňaza, ktorý pôsobil  solivarskej farnosti požehnaný dlhý čas a tohto roku uplynie 70 rokov od jeho odchodu do večnosti – Mons. Ján Dobránsky.
Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Ján Dobranský