Požehnanie Domu nádeje

V stredu 11.9. 2019 bol požehnaný otcom kanonikom vdp. Mons. ThLic. Jozefom Šechným a vdp. PhLic. Petrom Gazdom, dekanom-farárom obnovený a zrekonštruovaný Dom nádeje na cintoríne v Solivare. Pohrebné obrady na cintoríne v zrekonštruovanom Dome nádeje bude možné vykonávať už od 17. 9. 2019.