Svetový deň Sesterstva

22. február. Pre niekoho všedný deň, pre skautov Ďeň zamyslenia alebo Deň sesterstva. V tento deň sa narodil zakladateľ skautingu Robert Baden-Powell a taktiež aj jeho manželka, zakladateľka dievčenského skautingu, Olave Baden-Powellová.

Ako už je zvykom, aj tohto roku si svetová organizácia skautiek pripravila pre všetky dievčatá pestrý program.
Naše skautky z 1. oddielu skautiek Kamélie spolu so 4. oddielom Profesionáliek zo Spišskej Novej Vsi využili tento sviatok a stretli sa v Kysaku, kde mali pripravený pestrý program zameraný na rôznorodosť, začlenenie do skupiny a spravodlivosť.

Slniečko im krásne svietilo, presne tak ako ich tváre plné úsmevu a dobrej nálady.
Dúfame, že aj ďalší rok prežijeme tento deň so skautskými sestrami so SNV aj z iných miest aby spolu vytvorili dlhú reťaz sesterstva.